Welkom bij de module 'Schakelen meten sturen'.
Deze module gaat over schakelen met elektriciteit. In het onderdeel 'Elektrisch schakelen' leer je hoe een elektrisch apparaat aan- en uitgeschakeld wordt en hoe je de werking van een elektrisch apparaat weergeeft in een schema. In het onderdeel 'Het relais' leer je hoe je apparaten die veel stroom gebruiken, op afstand kunt schakelen.

In de studiewijzer lees je hoe je door de lesstof moet lopen, hoeveel tijd je nodig hebt en hoe je de lesstof bedient.