Docenten-handleiding      
    WelzijnWeb is gemaakt voor en door docenten. Het bevat ongeveer 100 opdrachten rondom twee thema´s: Jong & Oud en Kinderdagverblijf.

Door op een van onderstaande links te klikken krijgt u meer informatie over het gebruik van WelzijnWeb.

Link

Omschrijving

Inhoud

Achter de link 'inhoud' vindt u informatie over de opdrachten.

Matrix

Achter de link 'matrix' vindt u informatie over waar Welzijnweb aansluit bij de eindtermen en de preambule.

Techniek

Achter de link ´techniek´ staat vermeld aan welke eisen uw pc moet voldoen om met WelzijnWeb aan de slag te kunnen gaan.